Έχετε κάτι να πείτε;
Στείλτε μας τις δικές σας ειδήσεις,
άρθρα και σχόλια.
Άρθρο > Αναγνώστες
Βιοποικιλότητα & Επιχειρηματικότητα στα νησιά - Γραφει ο Ηλίας Μ Τσαβαρής οικονομολόγος - γεωπόνος
Τετάρτη, 16/09/2015 11:31
Πρόγραμμα life 2015

 

Βιοποικιλότητα & Επιχειρηματικότητα: Επιχειρησιακό Σχέδιο για Ολοκληρωμένη Αειφόρο Ανάπτυξη Ευαίσθητων Νησιωτικών Περιοχών Νοτίου Αιγαίου Πιλοτική Εφαρμογή στα νησιά Νίσυρος, Σύμη, Τήλος, Χάλκη Διάδοση βέλτιστων πρακτικών στα νησιά Κάσος, Λέρος, Μεγίστη


 

Η μικρονησιωτική Ελλάδα αποτελεί κλειδί ύπαρξης της χώρας μας από κάθε πλευρά εθνικής κυριαρχίας, περιβάλλοντος και βιοποικιλότητας, ανόθευτων παραδόσεων.

Η μικρή σχετικά κλίμακα και η εξαιρετικά ευρεία διαφοροποίηση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και η ιδιόμορφη αντίληψη και συμπεριφορά του πληθυσμού σε σχέση με το χώρο, αλλά και η ιδιότητά των νησιών ως δεξαμενής πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς διαμορφώνουν μια ιδιότυπη δυναμική και περιπλοκότητα των σχέσεων του νησιωτικού πληθυσμού με τη θάλασσα, αλλά και τους φυσικούς πόρους, η οποία μπορεί να αποδειχθεί κινητήρια δύναμη για μια τοπική αειφόρο ανάπτυξη. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της προστασίας του περιβάλλοντος και ειδικότερα της σπάνιας βιοποικιλότητας των μικρών νησιών του Νοτίου Αιγαίου, όπως είναι και η Σύμη εκλαμβάνεται συχνά ως εμπόδιο στην ανάπτυξη, είναι ακόμη πιο σημαντικό να αποδειχθεί ότι μπορεί να αποτελέσει το βασικό εργαλείο.

Στο πλαίσιο αυτό προετοιμάζεται από το Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη – CISD, σε συνεργασία με τους Δήμους Τήλου, Νισύρου, Σύμης, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το ΕΛΚΕΘΕ και το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών μια ολοκληρωμένη πρόταση με σκοπό να υποβληθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE υπό το συντονισμό του Πάρκου Τήλου. Η πρόταση στρέφεται στη σύνδεση των ζητημάτων προστασίας και ανάδειξης της βιοποικιλότητας των μικρών νησιωτικών συμπλεγμάτων του νοτίου Αιγαίου, με την υγιή, καινοτόμο επιχειρηματικότητα, ώστε να προκύψουν σημαντικές ευκαιρίες για μια ολοκληρωμένη τοπική ανάπτυξη, με θετική οικονομική προοπτική και νέες θέσεις εργασίας σε όφελος της κοινωνίας του Νοτίου Αιγαίου.

Η επιτυχία του φιλόδοξου αυτού στόχου στηρίζεται στην συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων -με ιδιαίτερη ενεργοποίηση του δυναμικού της νέας γενιάς- που θα αναπτύξουν τις κατάλληλες κοινωνικές δομές για την δυναμική βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, της τοπικής παραγωγής, της μεταποίησης, της τυποποίησης υψηλής ποιότητας προϊόντων, αλλά και της παροχής σύγχρονων ποιοτικών υπηρεσιών. Μέσα από συγκεκριμένες δράσεις, έργα, αλλά και εκπαίδευση επιχειρείται η άρση υπαρκτών εμποδίων και περιορισμών, που αντιμετωπίζουν η Νίσυρος, η Σύμη και η Τήλος, όπως η γεωγραφική απομόνωση και η σχεδόν παντελής έλλειψη υποδομών που εντείνουν το αυξημένο κόστος στην παραγωγή και διακίνηση προϊόντων, η φυσική ασυνέχεια του γεωγραφικού χώρου που δημιουργεί προβλήματα στη συνεκτικότητα, στη λειτουργία και στην ολοκλήρωση (με την έννοια της ενσωμάτωσης των επιμέρους μονάδων-συστημάτων) του οικονομικού και του κοινωνικού χώρου, η μικρή έκταση που συνεπάγεται περιορισμό στους φυσικούς πόρους και έλλειψη ενδοχώρας και καθιστά εύθραυστη την περιβαλλοντική ισορροπία και αναγκαία την περιβαλλοντική διαχείριση.

Με κινητήρια δύναμη δράσεις προστασίας και ανάδειξης της πλούσιας χερσαίας και θαλάσσιας βιοποικιλότητας θα διαμορφωθούν καινοτόμες αναπτυξιακές ευκαιρίες σε σχέση με επενδύσεις και επιχειρηματικότητα, που θα βασίζονται σε βιώσιμα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης, βιώσιμες πρακτικές γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας που θα αποφέρουν σημαντικά οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Έτσι, θα επιτευχθεί εξασφάλιση πρόσβασης στην αγορά εργασίας, στην εκπαίδευση, σε ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες και υποδομές και κυρίως σε επαρκή και χαμηλού κόστους μέσα μαζικής μεταφοράς

Η επεξεργασία της πρότασης βρίσκεται σε υψηλό βαθμό ωριμότητας και έχει αντιμετωπισθεί ικανοποιητικά ο συνδυασμός των επιμέρους δράσεών της με τα Προγράμματα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αλλά και των νησιών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, για τους τομείς της γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, μεταποίησης και τουρισμού, όπου θα διασφαλισθούν συνέργειες και με χρηματοδοτικά μέσα. Τα πολλαπλασιαστικά οφέλη που θα προκύψουν για την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον θα είναι ιδιαίτερα σημαντικά όπως και η δυναμική που θα αναπτυχθεί, η οποία θα οδηγήσει σε μια συνεχή διαδικασία αλλαγής στάσης ζωής και κουλτούρας των νέων ανθρώπων στα ζητήματα ανάπτυξης. Η πρόταση τέλος φιλοδοξεί επίσης να λειτουργήσει καταλυτικά στην δρομολόγηση ριζικών δομικών αλλαγών στα ζητήματα ανάπτυξης και νοοτροπιών, παρέχοντας έναν Οδικό Χάρτη – Σχέδιο Στρατηγικής και Δράσεων για την αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση των φυσικών πόρων και της χερσαίας και θαλάσσιας βιοποικιλότητας, εφαρμόζοντας βέλτιστες πρακτικές που υποστηρίζουν τις κοινοτικές πολιτικές.

Το σχέδιο αυτό που θα εφαρμοσθεί στο νησιωτικό σύμπλεγμα των προαναφερόμενων τεσσάρων νησιών θα έχει τη δυνατότητα να μεταφερθεί – εν είδη βέλτιστων πρακτικών, αλλά και κατευθυντήριων γραμμών – και στα υπόλοιπα νησιά της Περιφέρειας του Νοτίου Αιγαίου ή ακόμη και της Δωδεκανήσου με ανάλογα γεωγραφικά, περιβαλλοντικά και παραγωγικά χαρακτηριστικά όπως πχ η Λέρος, η Κάσος, η Μεγίστη, αλλά ακόμη και η Μήλος, η Κίμωλος, τα Κουφονήσια, η Σχοινούσα, η Ηρακλειά και όχι μόνο σε αυτά. Αντικείμενα προτεραιότητας αποτελούν παράλληλα και τα ζητήματα της αξιοποίησης σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων, μέσω της διεύρυνσης και επίτευξης συνεργειών με το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου του Νοτίου Αιγαίου, αλλά και εντατικών και καινοτόμων δράσεων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, επιμόρφωσης και συμμετοχής των πολιτών στη διάρκεια του προγράμματος. Τέλος θέλω να τονίσω ότι το πρόγραμμα αυτό για το νησί μας θα δώσει ανάσα ανάπτυξης σε πολλούς τομείς. Εμπνευστής όλης αυτής της προσπάθειας ήταν ο αείμνηστος Περικλής Σαχίνης μαζί με τη σύζυγό του Μαργαρίτα Καραβασίλη το παρατηρητήριο πολιτών για την αειφόρο ανάπτυξη cisd κ τους συνεργάτες τους . Μία πρόταση ελπίδας ανάπτυξης του τόπου μας ας την υποστηρίξουμε λοιπόν

Ηλιας Μ Τσαβαρης

blog comments powered by Disqus
24/10/2019 12:19
Τα 7 φάρμακα του Joker - Tου Ηλία Καραβόλια »

Η ταινία δείχνει την σύγχρονη μητροπολιτική κατάσταση παντού στον πλανήτη. Δείχνει οτι όσο[...]
18/03/2019 07:43
Προς ''φιλελεύθερους'' συνοδοιπόρους του ΣΥΡΙΖΑ: Οι αρχές και αξίες δεν είναι a la carte... »

Μία πρόσφατη ανάρτηση στα social media έγραφε: “οι αρχές και αξίες δεν είναι a la carte.[...]
14/03/2019 16:23
Εγκλωβισμένος ο Γλυνός στη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ »

Είναι σε όλους γνωστό ότι ο πανικός είναι κακός σύμβουλος. Για κάποιους εκτός του πανικού,[...]
22/02/2019 11:19
Αντίσταση στον ξεπεσμό της Ρόδου - Γράφει ο Κώστας Λαμπριανός »

Στον δρόμο για τις εκλογές ο Μάης είναι κοντά - αναρωτιέμαι πότε, εμείς οι «ιθαγενείς»[...]
05/01/2018 00:17
Η Ενημέρωση στην Εποχή της Κρίσης - Του Ηλία Καραβόλια »

Το Σημαντικό έχει απορροφηθεί απο το Συμβολικό σε αυτό τον τόπο. Τα χρόνια που ζούμε ανέδειξαν[...]
21/11/2017 17:36
Η ανατομία ενός λάθους : Πως η Κομισιόν απέτυχε να σώσει την Ελλάδα - Tου Ηλία Καραβόλια »

Πάσχουμε απο θεσμική κουλτούρα ως Έλληνες και γι αυτό δεν μπορούμε να αντιληφθούμε το νόημα[...]
14/10/2017 16:31
Υγεία: Ένα ζήτημα - Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος - Γράφει η Ελένη Δ. Μαυρογάλου »

Θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί μεγαλύτερο αγαθό από αυτό της υγείας των παιδιών μας και των[...]
28/08/2017 18:21
Η επιδρομή του ΦΠΑ στα νησιά μας - Μία δύσκολη μάχη που πρέπει να κερδιθεί »

Σύμφωνα με την «κοινωνική» και άκρως φοροεισπρακτική πολιτική που εφαρμόζει η[...]
19/07/2017 17:25
Χολή για τα 6 σεντς το κυβικό πόσιμου νερού από το φράγμα Γαδουρά - Του Δημ. Τσοπανάκη »

Πως είναι δυνατόν να ενοχληθούν συμπολίτες μας για την ολοκλήρωση των εργασιών και την[...]
10/07/2017 17:53
Δ. Τσοπανάκης στην εταιρεία ''ΣΤΗΡΙΞΙΣ'': Ας σοβαρευτούμε λίγο… περισσότερο… »

Πριν μία εβδομάδα δημοσίευσα ένα άρθρο για το θέμα της έλλειψης νερού και την σπέκουλα περί[...]
Ροή ειδήσεων
28/05/2020 17:26
28/05/2020 13:18
28/05/2020 13:11
28/05/2020 13:05
28/05/2020 13:04
28/05/2020 12:41
RODOGAZ